Předpis 126/2008 Sb.

Citace126/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Částka40 (16. 4. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
360 Novela z. o přeměnách obchodních společností - související
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
248/1995novelizujeZákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti 
378/2005novelizujeZákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) 
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
307/2006novelizujeZákon o evropské družstevní společnosti 
Derogace pasivní
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
466/2011novelizujeZákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony3
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník5
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů4


ISP (příhlásit)