Předpis 117/2001 Sb.

Citace117/2001 Sb.
NázevZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Částka47 (30. 3. 2001)
Účinnostod 1. 6. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
708 Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách
Navržené změny21 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1973rušíZákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
68/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy 
Derogace pasivní
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu3
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim4
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů9
120/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů5
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů6
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva7
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí8
375/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů10
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích11
287/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony12
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci13
130/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony14


ISP (příhlásit)