Předpis 105/2013 Sb.

Citace105/2013 Sb.
NázevZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Částka47 (30. 4. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
647 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přijetím z.o mezin.just.spolupr.
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby 
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
137/2001novelizujeZákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 


ISP (příhlásit)