Předpis 91/1998 Sb.

Citace91/1998 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
Částka34 (30. 4. 1998)
Účinnostod 1. 8. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
128 Návrh novely zákona o rodině
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
94/1963novelizujeZákon o rodině 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník3


ISP (příhlásit)