Předpis 362/2009 Sb.

Citace362/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Částka115 (20. 10. 2009)
Účinnostod 20. 10. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
917 Novela z. související se státním rozpočtem ČR na rok 2010
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
206/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
289/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
326/2009novelizujeZákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability 
Derogace pasivní
166/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 20101
347/2010novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí  2
364/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí3


ISP (příhlásit)