Předpis 271/2001 Sb.

Citace271/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka104 (2. 8. 2001)
Účinnostod 1. 10. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
840 Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
9/1991novelizujeZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu3


ISP (příhlásit)