Předpis 84/1993 Sb.

Citace84/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
Částka24 (1. 3. 1993)
Účinnostod 1. 3. 1993, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
92 Novela zákona ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
9/1991novelizujeZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti 
Derogace pasivní
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti2
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi3
329/2011rušíZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů4


ISP (příhlásit)