Předpis 186/2013 Sb.

Citace186/2013 Sb.
NázevZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Částka77 (2. 7. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
827 Vl.n.z. o státním občanství České republiky
Navržené změny6 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1993rušíZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
137/1993rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky 
272/1993rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
337/1993rušíNařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
140/1995rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. 
139/1996rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb. 
193/1999rušíZákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 
194/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
357/2003rušíZákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
46/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
124/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
Derogace pasivní
207/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)1
279/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy2
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci4
270/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech3
Vztahováno k
425/2013na základěVyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 
433/2013na základěVyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky 
191/2014na základěVyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 


ISP (příhlásit)