Předpis 409/2010 Sb.

Citace409/2010 Sb.
NázevZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
Částka145 (29. 12. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém3
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů1


ISP (příhlásit)