Předpis 160/1995 Sb.

Citace160/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Částka42 (8. 8. 1995)
Účinnostod 1. 1. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1674 Zákon, kterým se novelizují někt.zákony souvis. se zák. o dů
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
76/1959novelizujeZákon o některých služebních poměrech vojáků 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
50/1973novelizujeZákon o pěstounské péči 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
371/1990novelizujeZákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 
576/1990novelizujeZákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
9/1991novelizujeZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
186/1992novelizujeZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě 
Derogace pasivní
134/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů1
225/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání2
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí3
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)4
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů6
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti5
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi7
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění8
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů9
Vztahováno k
126/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č.76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č.160/1995 Sb. 


ISP (příhlásit)