Předpis 270/2007 Sb.

Citace270/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka87 (31. 10. 2007)
Účinnostod 31. 10. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
124 Novela z. o správě daní a poplatků
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí2


ISP (příhlásit)