Předpis 19/1997 Sb.

Citace19/1997 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Částka5 (26. 2. 1997)
Účinnostod 26. 2. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
22 Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbr.
Navržené změny15 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
Derogace pasivní
249/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů2
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky3
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění4
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
138/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů6
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku9
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb8
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech7
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu10
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu11
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích12
336/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony13
Vztahováno k
208/2008na základěVyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 
459/2020na základěVyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní 


ISP (příhlásit)