Předpis 188/2016 Sb.

Citace188/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
Částka71 (15. 6. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
580 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii 
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
222/2009novelizujeZákon o volném pohybu služeb 
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
164/2013novelizujeZákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)