Předpis 56/2006 Sb.

Citace56/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka24 (8. 3. 2006)
Účinnostod 8. 3. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1061 Vl. n. z. o podnikání na kapitálovém trhu
Navržené změny6 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
263/2004rušíVyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu1
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu3
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník4


ISP (příhlásit)