Předpis 257/2013 Sb.

Citace257/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
Částka99 (23. 8. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
779 Vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o katastr. nemovit.
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
172/1991novelizujeZákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Derogace pasivní
283/2021novelizujeZákon stavební zákon1


ISP (příhlásit)