Předpis 161/2006 Sb.

Citace161/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka55 (27. 4. 2006)
Účinnostod 27. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1107 Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
116/1985novelizujeZákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
170/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku2
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob3


ISP (příhlásit)