Předpis 269/2007 Sb.

Citace269/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka87 (31. 10. 2007)
Účinnostod 1. 1. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
158 Novela z. o informačních systémech veřejné správy
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
441/2006rušíVyhláška o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka) 
550/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)2
Vztahováno k
334/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)