Předpis 105/2000 Sb.

Citace105/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka32 (25. 4. 2000)
Účinnostod 1. 5. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
219 Návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
Derogace pasivní
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím1
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky2
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku3
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník4


ISP (příhlásit)