Předpis 276/2003 Sb.

Citace276/2003 Sb.
NázevZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
Částka93 (28. 8. 2003)
Účinnostod 31. 3. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
195 Vládní návrh zákona o Antarktidě
Navržené změny11 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
Derogace pasivní
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu4
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích5
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony6
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci7
459/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů8


ISP (příhlásit)