Předpis 94/1996 Sb.

Citace94/1996 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Částka32 (26. 4. 1996)
Účinnostod 1. 6. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1976 Zákon -novely z. o konkursu a vyrovnání, živnost.,obch.,obč.
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
Derogace pasivní
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2


ISP (příhlásit)