Předpis 27/2000 Sb.

Citace27/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Částka10 (22. 2. 2000)
Účinnostod 1. 5. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
157 Vládní návrh zák., kterým se mění souvis. zákony o dražbách
Navržené změny11 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
97/1974novelizujeZákon České národní rady o archivnictví 
92/1991novelizujeZákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
Derogace pasivní
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů1
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník3
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)4
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí5


ISP (příhlásit)