Předpis 357/2005 Sb.

Citace357/2005 Sb.
NázevZákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
Částka124 (19. 9. 2005)
Účinnostod 19. 9. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
740 N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
87/1991novelizujeZákon o mimosoudních rehabilitacích 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů1
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
108/2009novelizujeZákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů2
220/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů5
212/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
Vztahováno k
463/2006na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007 
258/2007na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 
212/2008na základěNařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 
364/2008na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009 
340/2009na základěNařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu 
282/2010na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011 
287/2011na základěVyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012 
325/2012na základěVyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013 
297/2013na základěVyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014 
209/2014na základěVyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015 
326/2016na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017 
357/2021na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 


ISP (příhlásit)