Předpis 100/1988 Sb.

Citace100/1988 Sb.
NázevZákon o sociálním zabezpečení
Částka21 (16. 6. 1988)
Účinnostod 1. 10. 1988, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
74 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení
Navržené změny18 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
161/1968novelizujeZákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 
71/1970novelizujeZákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení 
106/1971novelizujeZákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení 
121/1975novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
76/1979rušíZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů 
7/1982rušíZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení 
108/1984rušíZákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
110/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců1
180/1990novelizujeZákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů2
231/1990novelizujeNařízení vlády České a Slovenské Republiky o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti3
46/1991novelizujeZákon o zvyšování důchodů4
246/1991novelizujeZákon o druhém zvýšení důchodů v roce 19915
306/1991novelizujeZákon o změnách v sociálním zabezpečení6
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti7
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů8
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení9
116/1992novelizujeZákon o zvýšení důchodů v roce 199210
235/1992novelizujeZákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení11
547/1992novelizujeZákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 199312
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů14
84/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony15
160/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony16
255/1993novelizujeZákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 199417
266/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů18
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony19
41/1994novelizujeZákon o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních důchodů20
140/1994úplné zněníZákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
182/1994novelizujeZákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky21
183/1994novelizujeZákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 199522
241/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů23
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře24
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění25
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění26
133/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů27
91/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů29
155/1998novelizujeZákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů28
350/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů30
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí31
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách32
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů33
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního36
213/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů34
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů37
426/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů35
281/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony38
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti39
168/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony40
218/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů41
47/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů42
109/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách43
135/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím45
165/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony44
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění46
29/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů47
427/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony48
329/2011rušíZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů49
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů50
Vztahováno k
92/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
312/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) a části ustanovení § 36 odst. 1 ve slovech "na období kalendářního pololetí" vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 138/1997 Sb. 


ISP (příhlásit)