Předpis 230/2006 Sb.

Citace230/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka75 (29. 5. 2006)
Účinnostod 1. 6. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1095 Novela z. o státní statistické službě
Navržené změny11 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů 
526/1990novelizujeZákon o cenách 
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky3
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky4
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník5
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší2
255/2012novelizujeZákon o kontrole (kontrolní řád)6
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí7


ISP (příhlásit)