Předpis 307/2000 Sb.

Citace307/2000 Sb.
NázevZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Částka85 (7. 9. 2000)
Účinnostod 7. 9. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
577 Návrh zákona zemědělských skladních listech
Navržené změny11 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
Derogace pasivní
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím2
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu5
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník6
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu7


ISP (příhlásit)