Předpis 331/1993 Sb.

Citace331/1993 Sb.
NázevZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
Částka83 (31. 12. 1993)
Účinnostod 1. 1. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
533 Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1994
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
29/1984novelizujeZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
371/1990novelizujeZákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 
103/1992novelizujeZákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
Derogace pasivní
85/1994novelizujeZákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších1
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník3


ISP (příhlásit)