Předpis 306/2009 Sb.

Citace306/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
Částka91 (4. 9. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
748 Novela trestního zákoníku
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 
52/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některédalší zákony 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)