Předpis 8/1995 Sb.

Citace8/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Částka3 (6. 2. 1995)
Účinnostod 6. 2. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
59/1965novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody 
292/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb, o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích 
110/1994novelizujeVyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 
Vztahuje se k
140/1961vztah kTrestní zákon 
141/1961vztah kZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
59/1965vztah kZákon o výkonu trestu odnětí svobody 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
110/1994vztah kVyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 


ISP (příhlásit)