Předpis 59/1965 Sb.

Citace59/1965 Sb.
NázevZákon o výkonu trestu odnětí svobody
Částka30 (30. 6. 1965)
Účinnostod 1. 8. 1965, zrušeno dnem 1. 1. 2000
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
34 Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1958rušíZákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob 
Derogace pasivní
173/1968novelizujeZákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody1
84/1969úplné zněníZákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
100/1970novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti2
47/1973novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody3
179/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody4
294/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů5
18/1994úplné zněníZákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
8/1995novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)6
152/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů7
169/1999rušíZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů8
Vztahováno k
8/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 


ISP (příhlásit)