Předpis 40/1993 Sb.

Citace40/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Částka12 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 1. 1993
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
208 Vládní návrh zákona ČNR, o nabývání a pozbývání státního ...
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
165/1968rušíZákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství 
39/1969rušíZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky 
124/1969rušíZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky 
92/1990rušíZákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb. 
Derogace pasivní
272/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky1
140/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.2
139/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb.3
194/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů4
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů5
357/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů6
471/2003úplné zněníÚplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti7
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů9
186/2013rušíZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)10
Vztahováno k
6/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 


ISP (příhlásit)