Předpis 147/1996 Sb.

Citace147/1996 Sb.
NázevZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
Částka43 (31. 5. 1996)
Účinnostod 1. 1. 1997, zrušeno dnem 31. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
2085 Zákon o rostlinolékařské péči
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 147/1996 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby 
62/1964novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
63/1964rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
51/1977rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb. o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
Derogace pasivní
409/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
314/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.2
36/2002úplné zněníÚplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)6
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů3
79/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů4
326/2004rušíZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů5


ISP (příhlásit)