Předpis 51/1977 Sb.

Citace51/1977 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb. o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
Částka17 (5. 9. 1977)
Účinnostod 5. 9. 1977, zrušeno dnem 2. 1. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
63/1964novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
Derogace pasivní
147/1996rušíZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
Vztahuje se k
61/1964??Zákon o rozvoji rostlinné výroby 
63/1964??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
63/1964??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
Vztahováno k
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)