Předpis 63/1964 Sb.

Citace63/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
Částka28 (31. 3. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
51/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb. o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
147/1996rušíZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
Vztahuje se k
61/1964??Zákon o rozvoji rostlinné výroby 
Vztahováno k
62/1964??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
44/1974??Celní zákon 
51/1977??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb. o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
51/1977??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb. o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)