Předpis 219/2004 Sb.

Citace219/2004 Sb.
NázevVyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
Částka73 (29. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004, zrušeno dnem 1. 1. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/2001rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) 
Derogace pasivní
279/2005novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe 
350/2011rušíZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
Vztahuje se k
505/1990??Zákon o metrologii 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
283/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
329/2004??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
279/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe 
279/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 


ISP (příhlásit)