Předpis 283/2001 Sb.

Citace283/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe)
Částka106 (7. 8. 2001)
Účinnostod 7. 8. 2001, zrušeno dnem 1. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
305/1998rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) 
Derogace pasivní
219/2004rušíVyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 
Vztahuje se k
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
505/1990??Zákon o metrologii 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
305/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) 
Vztahováno k
91/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin 
219/2004??Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 
329/2004??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 


ISP (příhlásit)