Předpis 125/1997 Sb.

Citace125/1997 Sb.
NázevZákon o odpadech
Částka44 (10. 6. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
31 Návrh zákona o odpadech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
238/1991rušíZákon o odpadech 
311/1991rušíZákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 
401/1991rušíVyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství 
521/1991rušíNařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů 
62/1992rušíZákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 
466/1992rušíZákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství 
513/1992rušíNařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky 
41/1995rušíZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů 
Derogace pasivní
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů1
352/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony2
37/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.3
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze4
185/2001rušíZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů5
Vztahováno k
239/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. října 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce 
43/2001vztah kNález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb. 
19/2007vztah kNález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) 


ISP (příhlásit)