Předpis 374/2000 Sb.

Citace374/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
Částka102 (26. 10. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 27. 4. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
209/2004rušíVyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
Vztahuje se k
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
74/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
230/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
153/2000??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
373/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
472/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
209/2004??Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 


ISP (příhlásit)