Předpis 230/1999 Sb.

Citace230/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
Částka77 (14. 10. 1999)
Účinnostod 14. 10. 1999, zrušeno dnem 29. 12. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
472/2000rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
184/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
355/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv 
1/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997) 
Vztahováno k
373/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
374/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 
472/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 


ISP (příhlásit)