Předpis 389/1991 Sb.

Citace389/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění
Částka74 (4. 10. 1991)
Účinnostod 4. 10. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 2003
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
272 Vládní návrh zákona o státní správě ochrany ovzduší

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
211/1993novelizujeZákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících1
158/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.2
212/1994úplné zněníZákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
86/1995novelizujeZákon o ochraně ozonové vrstvy Země3
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony4
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze5
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů6
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)8
86/2002rušíZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)7
Vztahováno k
71/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města 


ISP (příhlásit)