Předpis 68/2001 Sb.

Citace68/2001 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
Částka25 (21. 2. 2001)
Účinnostod 21. 2. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
91/1996úplné zněníZákon o krmivech 
Vztahuje se k
23/1962??Zákon o myslivosti 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
91/1984??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
513/1991??Obchodní zákoník 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
13/1993??Celní zákon 
115/1995??Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 
91/1996??Zákon o krmivech 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
244/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech 


ISP (příhlásit)