Předpis 413/1991 Sb.

Citace413/1991 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
Částka79 (25. 10. 1991)
Účinnostod 1. 11. 1991, zrušeno dnem 1. 9. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
139/1975rušíVyhláška ministerstva zemědělství České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 
57/1983rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 
101/1985rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu 
Derogace pasivní
91/1996rušíZákon o krmivech 
Vztahuje se k
61/1964??Zákon o rozvoji rostlinné výroby 
139/1975??Vyhláška ministerstva zemědělství České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 
57/1983??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 
101/1985??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu 
Vztahováno k
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
20/1996??Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
91/1996??Zákon o krmivech 


ISP (příhlásit)