Předpis 45/2008 Sb.

Citace45/2008 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka14 (15. 2. 2008)
Účinnostod 15. 2. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
91/1996úplné zněníZákon o krmivech 
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
513/1991??Obchodní zákoník 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
91/1996??Zákon o krmivech 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
242/2000??Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
147/2002??Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
185/2004??Zákon o Celní správě České republiky 
500/2004??Zákon správní řád 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
214/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)