Předpis 116/2000 Sb.

Citace116/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví
Částka35 (10. 5. 2000)
Účinnostod 10. 5. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
357 Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví - EU
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
529/1991novelizujeZákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
478/1992novelizujeZákon o užitných vzorech 
137/1995novelizujeZákon o ochranných známkách 
Derogace pasivní
173/2002novelizujeZákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů1
Vztahuje se k
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
529/1991??Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
529/1991??Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
529/1991??Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
137/1995??Zákon o ochranných známkách 
137/1995??Zákon o ochranných známkách 
137/1995??Zákon o ochranných známkách 
Vztahováno k
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
529/1991??Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
137/1995??Zákon o ochranných známkách 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
399/2000??Úplné znění zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb. 
400/2000??Úplné znění zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 191/1999 Sb. a zákonem č. 116/2000 Sb. 
3/2001??Úplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb. 
4/2001??Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb. 
36/2002??Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
173/2002??Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů 
173/2002??Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)