Předpis 3/2001 Sb.

Citace3/2001 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb.
Částka1 (9. 1. 2001)
Účinnostod 9. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
527/1990úplné zněníZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
237/1991??Zákon o patentových zástupcích 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
85/1996??Zákon o advokacii 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
116/2000??Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 
207/2000??Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)