Předpis 29/2004 Sb.

Citace29/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Částka9 (29. 1. 2004)
Účinnostod 29. 1. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
44/2010novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
402/2013novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb. 
68/2017novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 
59/2020novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
83/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
84/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
149/2003??Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
500/2004??Zákon správní řád 
215/2008??Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 
Vztahováno k
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
139/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 
213/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství 
308/2004??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití 
675/2004??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 
543/2005??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 
622/2006??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 
239/2007??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
360/2007??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 
475/2008??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 
487/2009??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
44/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
44/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
433/2010??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 
455/2011??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 
504/2012??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 
402/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb. 
402/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb. 
30/2014??Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
185/2015??Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
68/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 
68/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 
59/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 
59/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)