Předpis 147/2004 Sb.

Citace147/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Částka49 (5. 4. 2004)
Účinnostod 5. 4. 2004, zrušeno dnem 1. 7. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
332/2006rušíVyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 
Vztahuje se k
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
219/2003??Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 
Vztahováno k
332/2006??Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 


ISP (příhlásit)