Předpis 200/1998 Sb.

Citace200/1998 Sb.
NázevSdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
Částka67 (19. 8. 1998)
Účinnostod 20. 8. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
83/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole 
Vztahováno k
83/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole 


ISP (příhlásit)