Předpis 250/1998 Sb.

Citace250/1998 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek
Částka87 (2. 11. 1998)
Účinnostod 1. 1. 1999, zrušeno dnem 1. 8. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
50/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek 
426/2004rušíVyhláška o registraci chemických látek 
Vztahuje se k
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
306/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 
25/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 
184/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka 
Vztahováno k
13/1993??Celní zákon 
135/1998??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
26/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků 
27/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 
184/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka 
26/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích) 
50/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek 
50/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek 
481/2002??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
426/2004??Vyhláška o registraci chemických látek 


ISP (příhlásit)