Předpis 355/2003 Sb.

Citace355/2003 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
Částka119 (24. 10. 2003)
Účinnostod 1. 11. 2003 do 30. 4. 2004, zrušeno dnem 2. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
89/2002novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole 
Derogace pasivní
330/2004rušíVyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 
Vztahuje se k
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
89/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole 
89/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole 
Vztahováno k
330/2004??Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 


ISP (příhlásit)