Předpis 90/2002 Sb.

Citace90/2002 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
Částka40 (20. 3. 2002)
Účinnostod 20. 3. 2002, zrušeno dnem 31. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1997rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře, a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
Derogace pasivní
327/2004rušíVyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
Vztahuje se k
23/1962??Zákon o myslivosti 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
40/1997??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře, a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
25/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
Vztahováno k
91/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin 
327/2004??Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 


ISP (příhlásit)